Юридичні послуги

Юридичні послуги київ для юридичних осіб та ФОП

  • Корпоративні послуги: правовий супровід реєстрації, ліквідації, реорганізації підприємств усіх форм власності та організаційно-правових форм; правовий супровід внесення змін у статутні документи підприємства (збільшення, зменшення статутного капіталу, зміна складу засновників і т.і.); правовий супровід створення філіалів, відкриття представництв юридичних осіб; правовий супровід проведення загальних зборів акціонерів (учасників), інших органів управління підприємств; розробка пакету локальних документів підприємства тощо.
 • Договірна робота: складання, розробка проектів договорів; правовий аналіз договорів; підготовка протоколів розбіжностей до договорів; правовий супровід виконання договорів, тощо.
 • Правовий супровід процедури банкрутства: представництво інтересів кредитора / боржника (банкрута) у процедурі банкрутства/санації.
 • Послуги податкового консультанта: надання консультацій в сфері оподаткування підприємств та підприємців; оскарження рішень податкових органів в адміністративному порядку та участь у судових процесах, пов’язаних з оподаткуванням; допомога адвокатів при податкових перевірках; представництво підприємств у податкових органах; отримання для клієнтів офіційних індивідуальних консультацій з питань оподаткування тощо.
 • Захист інтересів підприємств та підприємців в судових органах: представництво і захист інтересів клієнта в господарських, адміністративних судах, а також судах загальної юрисдикції усіх інстанцій, — у спорах, що виникають при укладанні, виконанні та розірванні господарських договорів; у спорах, що виникають з корпоративних відносин (у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером)); у справах про оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень; у будь-яких справах про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних відносин, в тому числі у справах про захист ділової репутації юридичних осіб; представництво інтересів Клієнта на стадії виконання судового рішення тощо.
 • Представництво інтересів Клієнтів у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, третіми особами: надання консультацій з приводу спілкування з органами державної влади та місцевого самоврядування; ведення переговорів від імені та в інтересах підприємства / підприємця з органами державної влади та місцевого самоврядування, третіми особами; складання запитів та звернень для отримання необхідних документів тощо.
 • Представництво інтересів підприємства / підприємця у відносинах з контролюючими органами: термінові консультації з питань правомірності дій контролюючих органів; екстрений виїзд до Клієнта у випадку проведення перевірок, оперативно-розшукової діяльності ; консультування з приводу дотримання під час перевірки норм права та чіткої правової форми взаємодії з перевіряючими; консультування працівників підприємства / підприємця з приводу алгоритму дій під час перевірок; ведення переговорів і переписки з перевіряючими органами; оскарження актів, повідомлень-рішень, постанов тощо; складання адвокатських запитів.
 • Аутсорсинг (абонентське обслуговування): комплексний супровід господарської діяльності підприємства / підприємця на регулярній основі, що включає в себе такий спектр послуг: надання юридичних консультацій; підготовку проектів договорів, претензій, відповідей на претензії, юридичних висновків; участь в корпоративних зборах, участь та супроводження ділових переговорів; підготовку локальних документів підприємства / підприємця; представництво інтересів підприємства у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, третіми особами та контролюючими органами, тощо. Конкретний обсяг послуг визначається Договором на абонентське юридичне обслуговування.

Юридичні послуги, консультація у Києві фізичним особам

 • Усні та письмові консультації.
 • Представництво інтересів громадян в судах: представництво інтересів громадян в судах будь-якої юрисдикції та інстанції по цивільних, сімейних, трудових, земельних, адміністративних, господарських спорах; у справах про адміністративні правопорушення тощо.
 • Особистий адвокат: надання послуг захисника підозрюваному, обвинуваченому (підсудному) під час досудового та судового слідства; представництво інтересів потерпілих від злочину під час досудового та судового слідства; надання правової допомоги свідку тощо.
 • Складання процесуальних документів: надання послуг з підготовки позовних заяв, відзивів на позовні заяви, клопотань, заяв, апеляційних та касаційних скарг, складання інших процесуальних документів.
 • Захист прав споживачів: надання послуг зі складання заяв, скарг, повідомлень про факти порушень прав споживачів до компетентних державних органів; підготовка позовних заяв до суду з приводу захисту порушених прав споживачів; ведення переговорів з суб’єктами господарювання (виробниками неякісної продукції, виконавцями робіт або послуг, продавцями товарів тощо) про добровільне усунення порушень прав споживачів та їх відновлення.
 • Взаємовідносини з банками : правовий аналіз кредитних, депозитних та інших договорів, що пропонуються банками громадянам до підписання; захист прав громадян у спорах із банками, в т.ч. тих, що перебувають на розгляді у судах; ведення з банками переписки від імені клієнтів – громадян тощо.
 • Виконавче провадження: юридичні консультації з питань, що виникають при виконанні судових рішень; відстрочка / розстрочка виконання рішення суду, зміна способу та порядку його виконання; підготовка скарг на дії / бездіяльність державних виконавців; виключення майна з-під арешту (опису); представництво інтересів громадян на стадії виконання судових рішень.
 • Допомога при ДТП: надання фізичним особам, які потрапили в ДТП, правових послуг адвокатів; оскарження постанов про накладення адміністративного стягнення за порушення Правил дорожнього руху; звернення до суду із позовними заявами про відшкодування збитків, завданих в результаті ДТП; представництво інтересів громадян у взаємовідносинах зі страховими компаніями тощо.
 • Реєстрація / ліквідація Фізичної особи-підприємця: надання послуг з реєстрації / ліквідації Фізичної особи – підприємця «під ключ» (реєстрація в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; отримання довідок з податкової служби, управління пенсійного фонду та фондів соціального страхування про взяття фізичної особи – підприємця на облік; правова допомога в обранні системи оподаткування фізичної особи-підприємця; виготовлення печатки тощо).
 • Складання договорів, контрактів, інших юридичних документів: підготовка проектів усіх видів договорів / контрактів у відповідності з вимогами діючого законодавства; складання протоколів про наміри, попередніх договорів, протоколів розбіжностей; правовий аналіз вже укладених договорів, або тих, що плануються до укладання; правовий супровід процедури укладання договору, в тому числі щодо придбання або відчуження нерухомого майна тощо.
 • Сімейні та спадкові правовідносини: надання консультацій з приводу юридичних аспектів укладання та розірвання шлюбу; підготовка проектів шлюбних контрактів подружжя; підготовка позовів до суду про розірвання шлюбу; поділ спільної сумісної власності подружжя; стягнення аліментів на дітей тощо; представництво інтересів громадян в судах по вищезазначених справах; надання консультацій з приводу оформлення спадщини, порядку прийняття спадщини, оподаткування спадщини тощо; представництво інтересів громадян у спорах про визнання недійсними заповітів, поновлення строків для прийняття спадщини тощо.
 • Трудові правовідносини: надання консультацій громадянам з приводу їх трудових прав та обов’язків; захист трудових прав громадян (зокрема, на своєчасне отримання заробітної плати, відпочинок тощо) у суді та інших компетентних державних органах.
 • Житлові правовідносини: юридичні консультації в сфері житлового права; складання позовних заяв про: визнання за особою права власності на житло; усунення перешкод у користуванні житлом; встановлення порядку користування житлом; поділ житла в натурі між співвласниками; виселення осіб з житла; визнання осіб такими, що втратили право користування житлом; зміну договору найма житла; складання позовних заяв про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої особі у зв’язку із затопленням, пожежею, іншим пошкодженням її житла; представлення інтересів громадян у судах та будь-яких інших державних та недержавних органах по житлових спорах.